Volleybalvereniging TweeVV

Afmeldingsformulier

Opzegging

  • Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van de Edese Volleybalvereniging Tweevv op. Zoals is opgenomen in artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement van Tweevv loopt de betalingsverplichting door tot aan het einde van het seizoen (te weten tot en met juni van het lopende seizoen). Opzegging dient in ieder geval uiterlijk één maand, te weten voor 1 juni, voor het eind van het seizoen te gebeuren. Bij het niet tijdig afmelden, te weten voor 1 juni, van het lidmaatschap bij TweeVV zal 1/4 van de contributie en de bondsbijdrage worden afgeschreven. Dit geldt alleen voor afmeldingen tussen het einde van het oude seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. Tijdens het seizoen wordt evenredig afschreven naar aanleiding van tijdsverloop van afmelding, dit met minimaal het 1/4 gedeelte.
  • TweeVV verwerkt deze persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring. http://www.tweevv.nl/privacyverklaring
 

Bij het gebruik van deze website moet u op de hoogte zijn van onze privacyverklaring. Privacyverklaring and