Volleybalvereniging TweeVV

Spelerskaart

De NeVoBo spelerskaart dient als legitimatiekaart en bevat een goedgelijkende pasfoto. Verder staan op deze kaart gegevens als naam, geboortedatum, duur van de geldigheid en relatienummer. Geldigheid van leden tot 18 jaar: 3 jaar. En voor leden van 18 jaar en ouder: 7 jaar. De spelerskaart wordt verstrekt door de administratie aan het begin van ieder seizoen en dient aan het eind van het seizoen te worden ingeleverd bij de administratie. Leden die hun lidmaatschap opzeggen krijgen daarna zelf de beschikking over hun kaart, mits ze aan alle verplichtingen tegenover de vereniging hebben voldaan. Dit in verband met de geldigheidstermijn, zoals die is afgedrukt op de kaart en de eventuele overgang naar een andere vereniging.

Bij het gebruik van deze website moet u op de hoogte zijn van onze privacyverklaring. Privacyverklaring and