Skip to content

Volleybalvereniging TweeVV

Contributie

Een van de eerste vragen die nieuwe leden hebben betreft de hoogte van de contributie. Om deze vraag snel te kunnen beantwoorden hebben we de contributie op de site geplaatst.

De contributie is voor het komend seizoen als volgt:

Contributie per jaarWedstrijd geldTotaal per jaarTermijn betaling 1e termijnTermijn betaling 2e t/m 4e termijn
Senior competitiespeler
2x trainen
€312,50€137,50€450,00€216,25€78,75
Senior competitiespeler
1x trainen
€197,50€137,50€335,00€187,50€50,00
Senior recreant
1x trainen
€197,50€17,50€215,00€67,50€50,00
Senior recreant
1x trainen + meespelen in competitie (1 of meer wedstrijden, maximaal 11 wedstrijden)
€197,50€67,50€265,00€117,50€50,00
Jeugd A / B competitiespeler
2x trainen
€254,50€107,50€362,00€171,75€64,25
Jeugd A / B competitiespeler
1x trainen
€149,50€107,50€257,00€145,50€38,00
Jeugd C competitiespeler
2x trainen
€197,50€107,50€305,00€157,50€50,00
Jeugd C competitiespeler
1x trainen
€118,50€107,50€226,00€137,75€30,25
Jeugd A / B recreant 1x trainen€149,50€17,50€167,00€55,50€38,00
Jeugd C recreant
1x trainen
€118,50€17,50€136,00€47,75€30,25
CMV competitiespeler
1x trainen
€118,50€37,50€156,00€67,75€30,25
CMV recreant 1x trainen€118,50€17,50€136,00€47,75€30,25

Indeling in een contributiecategorie gebeurt op basis van leeftijd, en niet op basis van daadwerkelijke indeling. De leeftijdscategorieën staan hieronder:

Senior:18 jaar en oudergeboren vóór 01-10-2005
Jeugd A:16 en 17 jaar
geboren op of na 01-10-2005
Jeugd B:14 en 15 jaargeboren op of na 01-10-2007
Jeugd C:12 en 13 jaargeboren op of na 01-10-2009
CMVjonger dan 12 jaargeboren op of na 01-10-2011

De contributie, teamgeld en Nevobo-bijdrage worden vooruit betaald aan TweeVV voor de periode van één seizoen (1 juli tot 1 juli) middels automatische incasso. Middels een schriftelijk verzoek aan de penningmeester (penningmeester@tweevv.nl) is het mogelijk om in vier termijnen te betalen. Incassomaanden: september / december / februari / mei. Hiervoor wordt € 2,50 in rekening gebracht.

Indien het lid zijn / haar lidmaatschap aan het einde van het seizoen wil beëindigen en derhalve in het nieuwe seizoen niet meer wil trainen en/of competitie wil spelen bij TweeVV, dient de opzegging schriftelijk te geschieden voor 1 juni met het daarvoor bestemde formulier op de website www.tweevv.nl of via een bericht aan het secretariaat (secretaris@tweevv.nl).  

Opzegging later dan 1 juni kan leiden tot extra administratiekosten. 

Opzegging van het lidmaatschap leidt niet automatisch tot restitutie van de contributie.

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat (secretaris@tweevv.nl).