Skip to content

Volleybalvereniging TweeVV

Coronaprotocol TweeVV

(Versie 1.10, Laatst bijgewerkt: 26-01-2022)

Introductie

Dit is het Coronaprotocol van Volleybalvereniging TweeVV uit Ede. Dit protocol is volledig gebaseerd op adviezen van overheid, NOC*NSF en de Nevobo. Aan de basis van dit protocol staan:

Mochten in het protocol van TweeVV afwijkingen staan ten opzichte van de gebruikte bronnen, dan is dat onbedoeld. Hanteer in zo’n geval altijd de bronnen, en laat het ons weten zodat we ons protocol kunnen bijwerken.

De situatie rondom Corona verandert voortdurend. Zo ook de adviezen en richtlijnen. Hou daarom zowel de website van TweeVV als de genoemde bronnen zélf in de gaten voor aanpassingen aan dit protocol.

Beleid

Binnen TweeVV hanteren we het volgende beleid:

 1. We zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilig sportklimaat voor iedereen.
 2. We baseren ons protocol volledig op adviezen van overheid, NOC*NSF en Nevobo.
 3. We moedigen een open dialoog gebaseerd op wederzijds respect aan, en doen een beroep op de leden zelf om samen tot een passende invulling van de adviezen te komen. Solidariteit staat voorop.

Algemeen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Verder geldt:

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregeles voor iedereen in acht.
 • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand.
 • Wedstrijden zijn toegestaan.
 • Kleedkamers, toiletruimtes en douches zijn open.
 • De sportkantine is open tot 22:00 uur.
 • Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder, uitgezonderd mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
 • In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • Publiek mag aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen tussen 05:00 en 22:00. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:
  • Iedereen van 18 jaar en ouder laat een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst.
  • Het publiek heeft een vaste plak op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Een mondkapje is verplicht bij verplaatsing binnen.
 • Rijdt je naar uitwedstrijden met personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto? Het advies dan een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Sporthallen in Ede

In de sporthallen in Ede gelden de volgende algemene regels:

 • In alle accomodaties is een CTB benodigd voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Alle sportaccommodaties, inclusief toilletten, kleedkamers en douches, zijn voor regulier gebruik open.
 • De sportkantines zijn geopend onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Zie onder.

Horeca

De horecavoorziening kan open tussen 05:00 ’s ochtends en 22:00 ’s avonds.

Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering). Een mondkapje is verplicht bij een verplaatsing. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Sportservice Ede is als uitbater van de sporthallen en de bijbehorende horeca verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs van de bezoekers van 18 jaar en ouder.

Wij wijzen onze bezoekers dat de toegang tot de hal wordt gecontroleerd door de vereniging, en toegang tot de horeca door Sportservice. Hierdoor zijn dubbele controles helaas niet uit te sluiten. Wij rekenen op uw begrip!

Voor leden van TweeVV

Het vervolg van dit document beschrijft aanvullende regels voor leden van TweeVV en bevat informatie over de materiaal, trainingen, sporthallen en de zaalwacht.

Mocht je positief worden getest op het coronavirus, meld dit dan direct bij je trainer en/of de corona-coördinator van je team. Geef tevens door wat het advies van de GGD is en houd je daaraan!

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden voor een wedstrijd, neem dan contact op met:

 • Lysette Wonink (wedstrijdzaken), zodat zij dit door kan geven aan de Nevobo.
 • De tegenstander, om samen een alternatieve datum voor de wedstrijd te zoeken.

Sporthal

 • De medewerkers van Sportservice Ede zijn geen handhavers! Zij zorgen ervoor dat de hallen aan alle eisen voldoen om veilig te kunnen sporten. Wij zijn er zelf samen verantwoordelijk voor dat we ons aan de regels houden.
 • Handen desinfecteren is mogelijk bij de ingang van alle sporthallen. Daarnaast ontvangt ieder team 1 eigen fles met desinfectiespray voor het team, in de ballentas. Bijvullen van de fles is mogelijk in de Van der Knaaphal, waar we een voorraad hebben die we regelmatig bijvullen. Het is de verantwoordelijkheid van het team zelf om de eigen fles voldoende gevuld te houden.

Corona-coördinator

Tijdens elke training is een corona-coördinator aanwezig. Tijdens trainingen is de trainer van elk team tevens de corona-coördinator. Bij afwezigheid van de trainer is dit de aanvoerder. Is ook die afwezig, dan is 1 van de aanwezige spelers dat. Tijdens CMV-trainingen is de hoofdtrainer tevens de corona-coördinator. De coördinator ziet er op toe dat iedereen zich voor, tijdens en direct na afloop van de training aan alle regels houdt.

Materiaal

Zorg dat al het materiaal schoon is en reinig het regelmatig:

 • Netten en palen: vóór de eerste training/wedstrijd en na de laatste training/wedstrijd.
 • Ballen en ander materiaal uit de hal (pilons, hoepels, kegels, etc.): voor én na iedere training/wedstrijd.

Tip! Wijs 2 mensen per team aan die zorgen dat het materiaal wordt schoongemaakt.

In de materiaalruimte van de sporthallen staat schoonmaakmateriaal. Dit wordt door Sportservice beschikbaar gesteld; dagelijks wordt de voorraad gecontroleerd en bijgevuld. Mocht er geen schoonmaakmateriaal in de Van der Knaaphal en Streekhal aanwezig zijn, geef dit dan direct door aan de beheerder.