Coronaprotocol TweeVV
16 september 2020 | Door Sander

(Laatst bijgewerkt: 09-10-2020)

Introductie

Dit is het Coronaprotocol van Volleybalvereniging TweeVV uit Ede. Dit protocol is volledig gebaseerd op adviezen van overheid, NOC*NSF en de Nevobo. Aan de basis van dit protocol staan:

Mochten in het protocol van TweeVV afwijkingen staan ten opzichte van de gebruikte bronnen, dan is dat onbedoeld. Hanteer in zo’n geval altijd de bronnen, en laat het ons weten zodat we ons protocol kunnen bijwerken.

De situatie rondom Corona verandert voortdurend. Zo ook de adviezen en richtlijnen. Hou daarom zowel de website van TweeVV als de genoemde bronnen zélf in de gaten voor aanpassingen aan dit protocol.

Beleid

De verdeeldheid rondom Corona in Nederland is groot. Nut en noodzaak van diverse adviezen worden zelfs door de experts betwist. Discussies zijn er alom en emoties lopen soms hoog op. Binnen TweeVV hanteren we het volgende beleid:

  1. We zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilig sportklimaat voor iedereen.
  2. We baseren ons protocol volledig op adviezen van overheid, NOC*NSF en Nevobo.
  3. We moedigen een open dialoog gebaseerd op wederzijds respect aan, en doen een beroep op de leden zelf om samen tot een passende invulling van de adviezen te komen. Solidariteit staat voorop.

Het liefst zouden we zien dat er heldere en duidelijke landelijke regels zijn rondom volleyballen in tijden van Corona zijn. Helaas zijn die er slechts beperkt. We zullen er dus samen het beste van moeten maken!

Algemeen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Verder geldt:

Wedstrijden in de Van der Knaaphal

Wij verzoeken alle teams de volgende beperkingen in acht te nemen:

Spelregels

Voor wedstrijden gelden aanvullende regels bovenop de reguliere spelregels. Alle aanvullende regels staan in het protocol indoor volleybal van de Nevobo.

Extra aandacht vragen we voor:

Voor leden van TweeVV

Het vervolg van dit document beschrijft aanvullende regels voor leden van TweeVV en bevat informatie over de materiaal, trainingen, sporthallen en de zaalwacht.

Mocht je positief worden getest op het coronavirus, meld dit dan direct bij je trainer en/of de corona-coördinator van je team. Geef tevens door wat het advies van de GGD is en houd je daaraan!

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden voor een wedstrijd, neem dan contact op met:

Corona-coördinator

Tijdens elke training en wedstrijd is een corona-coördinator aanwezig in de hal. Tijdens trainingen is de trainer van elk team tevens de corona-coördinator. Bij afwezigheid van de trainer is dit de aanvoerder. Is ook die afwezig, dan is 1 van de aanwezige spelers dat. Tijdens CMV-trainingen is de hoofdtrainer tevens de corona-coördinator. De coördinator ziet er op toe dat iedereen zich voor, tijdens en direct na afloop van de training aan alle regels houdt.

Tijdens thuiswedstrijden heeft de zaalwacht de extra rol van corona-coördinator. De coördinator van dienst draagt te allen tijde een hesje. De coördinator ziet toe op het naleven van de regels door de spelers en begeleiders in de zaal én door het publiek op de tribune.

Materiaal

Zorg dat al het materiaal schoon is en reinig het regelmatig:

Tip! Wijs 2 mensen per team aan die zorgen dat het materiaal wordt schoongemaakt.

In de materiaalruimte van de sporthallen staat schoonmaakmateriaal. Dit wordt door Sportservice beschikbaar gesteld; dagelijks wordt de voorraad gecontroleerd en bijgevuld. Mocht er geen schoonmaakmateriaal in de Van der Knaaphal en Streekhal aanwezig zijn, geef dit dan direct door aan de beheerder. Mocht dit het geval zijn in de Wulplaan en Maandereng, geef dit door aan Lysette Wonink die dit regelt met Sportservice.

Trainingen

Publiek is niet toegestaan. Zie ook de regels bij “Wedstrijden in de Van der Knaaphal”, hierboven.

In het belang van contactonderzoek doen we een beroep op de trainers om bij te houden wie wanneer getraind heeft.

Reizen naar uitwedstrijden

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Volg op dit gebied vooral de overheidsregels die op dit moment gelden, zie ook het Protocol Verantwoord Sporten.

Iedere vereniging hanteert een eigen Coronaprotocol. Controleer daarom bij een uitwedstrijd vooraf altijd de website van de tegenstander voor het Coronaprotocol dat daar gehanteerd wordt, en pas je daar met je team op aan.

Extra taken van de zaalwacht bij thuiswedstrijden

De zaalwacht heeft bij thuiswedstrijden een aantal aanvullende taken:

Sporthallen in Ede

De medewerkers van Sportservice Ede zijn geen handhavers! Zij zorgen ervoor dat de hallen aan alle eisen voldoen om veilig te kunnen sporten. Wij zijn er zelf samen verantwoordelijk voor dat we ons aan de regels houden.

De kleedkamers in alle sporthallen zijn beschikbaar. Douchen is niet mogelijk. De dringende oproep vanuit Sportservice Ede is om de kleedkamers en douches in de sporthallen zo min mogelijk te gebruiken! Kleed je thuis om en douche na afloop thuis. Vul je bidon thuis. Ga voor vertrek thuis naar het toilet. Loop rechtstreeks naar de zaal en vermijd de kleedkamer.

Handen desinfecteren is mogelijk bij de ingang van alle sporthallen; gebruik deze! Daarnaast ontvangt ieder team 1 eigen fles met desinfectiespray voor het team, in de ballentas. Bijvullen van de fles is mogelijk in de Van der Knaaphal, waar we een voorraad hebben die we regelmatig bijvullen. Het is de verantwoordelijkheid van het team zelf om de eigen fles voldoende gevuld te houden.

Van der Knaaphal

De sporthal heeft mechanische ventilatie die voldoet aan de eisen.

Publiek is niet toegestaan.

Alle kleedkamers zijn beschikbaar. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Voor de kleedkamers geldt:

Streekhal

De sporthal heeft mechanische ventilatie die voldoet aan de eisen.

Publiek is niet toegestaan.

Alle kleedkamers zijn beschikbaar. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Voor de kleedkamers geldt:

Wulplaan

Het is nog niet duidelijk of de Wulplaan mechanische ventilatie heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan zorgt Sportservice ervoor dat TweeVV zelf de ramen kan openen en sluiten. Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie. Ramen en eventueel nooddeuren moeten direct bij binnenkomst worden opengezet, en bij vertrek weer worden gesloten.

Publiek is niet toegestaan.

Beide kleedkamers zijn beschikbaar. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Voor de kleedkamers geldt:

Maandereng

De sporthal heeft mechanische ventilatie die voldoet aan de eisen.

Publiek is niet toegestaan.

Alle kleedkamers zijn beschikbaar. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Voor de kleedkamers geldt: