Coronaprotocol TweeVV
16 september 2020 | Door Sander

(Versie 1.2, Laatst bijgewerkt: 06-06-2021)

Introductie

Dit is het Coronaprotocol van Volleybalvereniging TweeVV uit Ede. Dit protocol is volledig gebaseerd op adviezen van overheid, NOC*NSF en de Nevobo. Aan de basis van dit protocol staan:

Mochten in het protocol van TweeVV afwijkingen staan ten opzichte van de gebruikte bronnen, dan is dat onbedoeld. Hanteer in zo’n geval altijd de bronnen, en laat het ons weten zodat we ons protocol kunnen bijwerken.

De situatie rondom Corona verandert voortdurend. Zo ook de adviezen en richtlijnen. Hou daarom zowel de website van TweeVV als de genoemde bronnen zélf in de gaten voor aanpassingen aan dit protocol.

Beleid

Binnen TweeVV hanteren we het volgende beleid:

  1. We zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilig sportklimaat voor iedereen.
  2. We baseren ons protocol volledig op adviezen van overheid, NOC*NSF en Nevobo.
  3. We moedigen een open dialoog gebaseerd op wederzijds respect aan, en doen een beroep op de leden zelf om samen tot een passende invulling van de adviezen te komen. Solidariteit staat voorop.

Algemeen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Verder geldt:

Afstand houden

Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:

Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden.

Mondkapjes verplichting

Sporthal

Sportkantine

Sportkantines en terrassen mogen weer open zijn, tussen 6.00 en 22.00 uur.
Hiervoor gelden alle regels die ook voor de reguliere horeca gelden. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Maximaal 4 personen aan een tafeltje op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om een huishouden en kinderen t/m 12 jaar. Draag binnen een mondkapje tijdens het verplaatsen.

Corona-coördinator

Tijdens elke training is een corona-coördinator aanwezig. Tijdens trainingen is de trainer van elk team tevens de corona-coördinator. Bij afwezigheid van de trainer is dit de aanvoerder. Is ook die afwezig, dan is 1 van de aanwezige spelers dat. Tijdens CMV-trainingen is de hoofdtrainer tevens de corona-coördinator. De coördinator ziet er op toe dat iedereen zich voor, tijdens en direct na afloop van de training aan alle regels houdt.

Materiaal

Zorg dat al het materiaal schoon is en reinig het regelmatig:

Tip! Wijs 2 mensen per team aan die zorgen dat het materiaal wordt schoongemaakt.

In de materiaalruimte van de sporthallen staat schoonmaakmateriaal. Dit wordt door Sportservice beschikbaar gesteld; dagelijks wordt de voorraad gecontroleerd en bijgevuld. Mocht er geen schoonmaakmateriaal in de Van der Knaaphal en Streekhal aanwezig zijn, geef dit dan direct door aan de beheerder.