Skip to content

Volleybalvereniging TweeVV

Vacature alert

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke vereniging, zonder vrijwilligers geen club.  En dat geldt ook voor TweeVV! Met elkaar maken wij volleyballen voor groot en klein, op alle niveaus in Ede mogelijk. Voor het seizoen 2023/2024 zijn wij op zoek naar nieuwe mensen.

Lijkt één van onderstaande functies je wel wat of wil je daarover meer weten? 

Spreek de genoemde contactpersonen aan of stuur volkomen vrijblijvend een mailtje naar vrijwilligers@tweevv.nl.  

Maar allereerst willen wij Annejan, Floor, Ilja en Lysette bedanken voor hun jarenlange inzet, tijd en energie die zij in onze club hebben gestoken. JULLIE ZIJN TOP, BEDANKT! 

Vacatures Technische Commissie

In de werkwijze van de TC staat beschreven dat om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren, de TC uit minimaal 9 leden moet bestaan: 

  • Heren (2 leden)
  • Dames (2 leden)
  • Jeugd (2 leden)
  • Recreanten (1 lid)
  • CMV (1 lid)
  • Voorzitter (1 lid)

Dit seizoen hebben wij een voltallige TC en daar zijn wij blij mee. Hierdoor kunnen wij meer aandacht besteden aan onze werkzaamheden. Deze lijn willen wij graag komende seizoenen voort zetten, zodat we ons ook op technisch vlak kunnen blijven door ontwikkelen. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. Voor seizoen 2023/2024 zijn wij op zoek naar 4 nieuwe TC leden, die onze enthousiaste groep komen versterken. Als TC lid ben je gedurende het seizoen – indien nodig – het aanspreekpunt voor trainer en spelers. En denk je mee hoe de prestaties van het team en individuele spelers geoptimaliseerd kunnen worden en speelplezier wordt behouden. Gedurende het seizoen neem je deel aan enkele vergaderingen, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen en optimaliseren op technisch gebied. Om het werk behapbaar te houden en te kunnen continueren tijdens ziekte en vakantie, ben je samen met een ander TC lid verantwoordelijk voor één discipline. Voor het nieuwe seizoen zoeken wij:  

2 TC-leden voor de recreanten

Na ruim 10 jaar trouwe dienst gaat Annejan Jager het stokje overdragen. Annejan was de afgelopen jaren het aanspreekpunt voor alle recreanten en het eerste gezicht voor nieuwe leden. Ook voor de recreanten willen we in het nieuwe seizoen graag 2 nieuwe leden. Vragen? Zoek Annejan (hij traint op dinsdagavond 20.30 uur in de TSH) of Jarno op en spreek ze aan. 

1 TC lid voor de heren  

Ook de andere oudgediende, Floor Kamps, gaat haar taken overdragen. Floor heeft zich jarenlang als algemeen TC lid ingezet voor TweeVV. Daarnaast is zij sinds dit seizoen ook trainer/coach van Heren 1. Deze combinatie kost veel tijd. Hiermee komt er een plek vrij naast Esmee van Asselt als TC lid voor de heren lijn. Vragen? Zoek Esmee (zij traint op dinsdag- en donderdagavond in de TSH) of Jarno op en spreek ze aan. 

1 TC lid voor de jeugd

Ook Ilja Blijdestein combineert haar TC taken met die van trainer. Dit blijkt een pittige combinatie te zijn. Ilja wil zich vanaf volgend seizoen volledig richten op het trainerschap. Ilja was de afgelopen jaren het gezicht van de jeugd en heeft met veel energie en enthousiasme zorg gedragen voor de jeugdlijn. Afgelopen jaar heeft Sifra Blok zich gevoegd bij de jeugd TC en komt er een plek naast haar vrij. Vragen? Zoek Sifra (zij traint op donderdagavond 21.00 uur in de TSH) of Jarno op en spreek ze aan. 

Of stuur een mailtje naar Jarno tc@tweevv.nl

Vacature zaalhuurcoördinator

En dan is er nog een andere oudgediende. De afgelopen 12 seizoenen heeft Lysette Wonink de zaalhuur voor de vereniging verzorgd. Ook dit seizoen doet Lysette dat weer, maar dan wel voor de laatste keer. Zij wil zich nu alleen richten op de bestuursfunctie. Als zaalhuurcoördinator ben je verantwoordelijk voor het inhuren van alle zaalruimte van TweeVV voor de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten als toernooien. Wat er nodig is aan zaalruimte wordt bepaald door het trainingsschema (opgesteld door de TC), Nevobo wedstrijdprogramma en andere vragen vanuit de club. Zaalruimte wordt ingehuurd bij de gemeente Ede en hiervoor heb je contact met Sportservice. Een belangrijke taak die nauwkeurig moet worden uitgevoerd, want er is veel geld mee gemoeid. De zaalhuur is onze grootste kostenpost! Ben je secuur op de centjes en hou jij wel van zo’n uitdaging, zoek Lysette (zij traint op dinsdagavond 19.00 uur in de TSH) op en spreek haar aan. Of stuur een mailtje naar secretaris@tweevv.nl.   

Vacature trainers

Trainer recreanten dinsdag

Dit seizoen zijn we gestart met een nieuwe recreantengroep op de dinsdagavond. Eén van de spelers, Dirk Veenhuis, heeft zich opgeworpen om tot de kerstvakantie het team te trainen. Vanaf januari zijn we dus op zoek naar een nieuwe trainer. De recreanten trainen elke dinsdag van 21.00-22.30 in de Streekhal. Dus wil jij dit team voor een half seizoen training geven? Super fijn! Neem contact op met Jarno of Annejan.  

Trainers seizoen 2023/2024

Dit seizoen is het gelukt om voor bijna alle teams een trainer te vinden. Met dank aan sommige trainers die meerdere teams training geven. Voor het nieuwe seizoen verwachten wij een tekort aan trainers. Daarom wil de TC de 2e helft van dit seizoen gebruiken om eventueel geïnteresseerde nieuwe trainers te laten onderzoeken of training geven wat voor hen is. Een beetje gevoel opbouwen met training geven dus. Denk jij erover of je volgend seizoen training wilt geven. Neem contact op met Jarno (tc@twee.nl). Dan gaan we samen kijken hoe we jou zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het trainerschap. 

Vacature algemeen bestuurslid

Last but not least, al langere tijd zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid. Als bestuur doen wij wat gedaan moet worden om de club draaiende te houden. Dit is al zoveel werk dat andere, niet direct noodzakelijke dingen blijven liggen. Maar dit zijn vaak dingen die goed zijn voor de club en TweeVV verder kunnen brengen, op welk gebied dan ook. Meer handen maken lichter werk. Daarom nogmaals de oproep: vind je het leuk om hand- en spandiensten te doen als onderdeel van het bestuur. Neem dan contact op met Vincent en Lysette, we kunnen je er meer over vertellen. 

Met dank aan alle vrijwilligers die al tijd en energie steken in onze club, hopen wij op veel respons om deze openstaande vacatures de komende tijd ook in te vullen.

Misschien is het wel jouw goede voornemen voor 2024 😉

Laat de club niet zitten!