Skip to content

Volleybalvereniging TweeVV

Vacature | TC-senioren

De TC is verantwoordelijk voor de technische zaken binnen de vereniging. Met een klein groepje (TC-jeugd en TC-senioren) vergaderen we ongeveer 1 keer in de 6 weken waarin we technische zaken bespreken.

De grootste taak is om ervoor te zorgen dat aan het eind van het seizoen de teams weer gevuld zijn en er op elk team een trainer staat. Dat vraagt van de TC het afnemen van de vragenlijst (online) en vervolgens het voeren van gesprekken met leden en trainers en waar nodig mensen van buitenaf benaderen.

Het einde van het seizoen is daarom een drukkere tijd dan het begin van het seizoen. Er is veel overleg met TC-jeugd en TC-senioren. We proberen een goede doorlopende lijn neer te zetten voor alle leden.

Momenteel bestaat de TC-senioren maar uit 1 persoon. Daar moeten 1 of 2 personen bij.

Voel jij je geroepen of heb je behoefte aan meer informatie?
Dan kan je terecht bij Floor Kamps.